CENÍK SLUŽEB

Detektivní činnost, včetně administrativních úkonů:

  • První konzultační setkání a pohovor s klientem je zcela zdarma.
  • Každá započatá hodina od 200 - 500,- Kč/hod.
  • Doprovod 300,- Kč/hod. (práce dvoučlenného týmu osob)

Provoz a použití vozidla:

Auto/km: 7,- Kč/km

Strávený čas přepravou: 80,- Kč/hod.

Minimální denní fakturace: od 2.500,- Kč/den

      Výše uvedený ceník služeb je orientační a jeho konečná finanční částka je vždy dohodnuta individuálně s klientem po oboustranné dohodě. Vše záleží na požadovaném předmětu činnosti.

     Na zakázce většího rozsahu spolupracuji podle náročnosti pouze s elitními detektivy z řad bývalých policistů.