CENÍK SLUŽEB

Detektivní činnost, včetně administrativních úkonů:

  • První konzultační setkání a pohovor s klientem je zcela zdarma.
  • Každá započatá hodina od 300 - 600,- Kč/hod.
  • Doprovod 350,- Kč/hod. (práce dvoučlenného týmu osob)

Provoz a použití vozidla:

Auto/km: 10,- Kč/km

Strávený čas přepravou: 80,- Kč/hod.

Minimální denní fakturace: od 2.500,- Kč/den

      Výše uvedený ceník služeb je orientační a jeho konečná finanční částka je vždy dohodnuta individuálně s klientem po oboustranné dohodě. Vše záleží na požadovaném předmětu a objemu dohodnuté činnosti. Možná je rovněž dohoda s klientem na konkrétní oboustranně pevně stanovené paušální odměně.