CENÍK SLUŽEB

Detektivní činnost, včetně administrativních úkonů:

  • První konzultační setkání a pohovor s klientem je zcela zdarma.
  • Každá započatá hodina od 300 - 600,- Kč/hod.
  • Doprovod na jednání a schůzky od 300,- Kč/hod.
  • Minimální denní fakturace od 2.500,-Kč/den

Provoz a použití vozidla: 10,- Kč za ujetý 1/km

      Výše uvedený ceník služeb je orientační a jeho konečná finanční částka je vždy dohodnuta individuálně s klientem po oboustranné dohodě. Vše záleží na požadovaném předmětu a objemu dohodnuté činnosti. Možná je rovněž dohoda s klientem na konkrétní oboustranně pevně stanovené paušální odměně.