SLUŽBY

     

      Nabízím Vám velmi diskrétní pomoc v oblasti bezpečnostně - právní, ale i pomoc při řešení situací, které vznikají v běžném životě, partnerských vztazích, podnikání a dalších činnostech.


Detektivní služby

 • Prokazování nevěry partnerů - změnil Váš partner/partnerka - manžel/manželka náhle své chování, máte podezření, že Vám neříká pravdu? Pokud jste na pochybách, můžete využít mých služeb, pokud chcete znát pravdu.
 • Pátrání po osobách - pátrání po pohřešovaných osobách, kamarádech, přátelích, atd.
 • Kontrola, osobní ochrana dětí a jejich bezpečnost - diskrétní kontrola dětí, u kterých si můžete prověřit trávení jejich volnočasových aktivit, kamarádů i prostředí, ve kterém se pohybují. Dále šikanu, zneužívání, užívání omamných látek, alkoholu a další důvody změn   v jejich chování. Fyzická ochrana dítěte do školy a zpět, je-li dítě ve škole šikanováno, nebo Vás někdo vydírá ohledně únosu dítěte. Asistence při předávání dítěte v rámci sporů mezi rodiči.

 • Kontrola nemocných osob a dodržování léčebného režimu u práce/neschopných - kontrola osoby v pracovní neschopnosti, zdržování se na určeném místě v pracovní neschopnosti, důvody pracovní neschopnosti, zda odpovídá zjištěným skutečnostem od počátku pracovní neschopnosti zaměstnance. 
 • Prověřování majetkových poměrů osob, např. podklady pro soudní určení výše výživného, kdy má Váš bývalý partner/partnerka - manžel/manželka záhadně uvádí nízký příjem, jeho životní úroveň záhadně poklesla a nebo jeho podnikání již nevykazuje finanční příjem?
 • Prověřování obchodních partnerů a firem - řešení individuálně dle zadání klienta. Prověřím bezdlužnost a pověst firmy, se kterou se chystáte obchodovat.
 • Odhalování krádeží na pracovišti - odhalování krádeží zaměstnanců v obchodních domech, skladových prostorech a jiných pracovištích.
 • Odhalování pojistných podvodů - získávání důkazních materiálů k likvidaci škodních událostí.
 • Doručování zásilek osobám, které se vyhýbají jejich převzetí - řešení individuálně dle potřeb klienta.
 • Ochrana před (stalkingem) - řešení individuálně dle potřeb klienta.
 • Zajišťování důkazů (exekutorům, advokátům) pro soudní i mimosoudní jednání - získávání důkazních materiálů pro soudní jednání, porušování podnájemních smluv, záměrné bránění styku s dítětem, atd.

Sledování pohybu osob a pátrání po vozidlech

 • Časový rámec sledování, četnost a účel je pouze dle Vašich potřeb a požadavků, vždy        v souladu se zákony ČR.
 • Způsob činnosti je vždy maximálně diskrétní a provedení je závislé na mnoha okolnostech. Každá činnost je vždy konzultována a prováděna pouze se souhlasem klienta.
 • Pátrání po osobách (pohřešovaných, hledaných), věcech a důvěrných informacích, dále po osobách, které z různých důvodů mění místa svého skutečného pobytu. Další činnosti při monitorování jsou přímo související s pátráním a zajišťováním důkazních materiálů.

Osobní ochrana osob

      Ochrana při jednání, kde dochází k vyhrožování, vydírání, pronásledování, např. při rozchodu partnerů, kdy velmi často dochází k vyhroceným situacím.

      Poskytnutí osobní ochrany na firemním, soukromém, vánočním večírku, plesech, koncertech, smutečních obřadech, svatebních obřadech, nočním klubu, restauraci, atd., kde se cítíte být ohroženi. Každá činnost je individuální a vždy vyžaduje rozdílné řešení, přístup i postup.

Všechny informace Vám budou sděleny při individuálním zadání Vašeho požadavku.